skolalogo

fb orange tr tw orange tr yt orange tr ln orange tr
  Kontaktní informace:
Telefon: 388 428 186
E-mail:skola@stachy.net

Školní vzdělávací program

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?


Aby dítě získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost,
základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou
a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, základy pro celoživotní učení.

Budeme:

 

- uplatňovat adaptační postup, přistupovat k dítěti citlivě, se zvýšenou trpělivostí a laskavostí

- zabezpečovat hravou formu jako všestranný rozvoj

- respektovat a uspokojovat každodenní potřeby dítěte, vycházet z jeho individuality a věku

- dětem naslouchat, využívat prvků situačního a prožitkového učení k naplnění aktivity a tvořivosti dětí

- vést děti ke zdravému životnímu stylu, poskytovat dítěti dostatek pohybové aktivity, ať už spontánní nebo řízené, stanovovat optimální denní režim, životosprávu dětí, pitný režim, odpočinek

- rozvíjet komunikativní dovednosti dětí, odstraňovat drobné logopedické vady řeči a výslovnosti

- otevírat školu rodičům a veřejnosti a to formou informací a nástěnek, poznávat rodinného prostředí, společné výlety

- podporovat individuální schopnosti a zájmy dětí, rozvíjet talent dětí v oblasti hudební, výtvarné

- podporovat sociálně kulturní postoje - lidové tradice

- vytvářet pěkné sociální vztahy na základě vzájemné důvěry, úcty a spolupráce mezi dětmi, rodiči, dospělými

- u dětí s odkladem školní docházky zařazovat více grafomotorických cvičení a činností na posilování soustředěnosti a pozornosti - individuálně