skolalogo

fb orange tr tw orange tr yt orange tr ln orange tr
  Kontaktní informace:
Telefon: 388 428 186
E-mail:skola@stachy.net

Zásady psychohygieny

ŽIVOTOSPRÁVA

- dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů

- je dodržován dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ

- mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly

- děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly

 

PSYCHOHYGIENA

- je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci

- rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb

- děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (min. 2 hod. v dopoledních hodinách), vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky (mráz pod - 10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze apod.)

- děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v MŠ

- spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí, všechny dětí odpočívají 60 min, po té jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny knihy a jiné klidné činnosti ve třídě.

Do spaní v MŠ nikdo děti nenutí ! - odpočívají

- všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování

- pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy

- nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim

 

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

- všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně

- všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není zvýhodňován či znevýhodňován péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, která navozuje vzájemný vztah důvěry a  spolupráce

- postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí

- převažuje pozitivní hodnoceni, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si

- v dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu

- děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořily kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi

- pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany)